„НАСИЛИЕТО като фактор за формиране на деструктивни нагласи при децата от 5 до 7 г. – сравнителен анализ“

„НАСИЛИЕТО като фактор за формиране на деструктивни нагласи при децата от 5 до 7 г. – сравнителен анализ“

„Насилието като фактор за формиране на деструктивни нагласи при децата от 5 до 7 г. – сравнителен анализ“. Или ЗАЩО ЗА ДЕЦАТА НЕ Е ДОБРЕ ДА ЖИВЕЯТ В АТМОСФЕРА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ. НАСИЛИЕТО Погледът назад към прадедите и анализът на човешката фило и...
НИЕ СМЕ-ЛОСТ! СМЕЛОСТ!

НИЕ СМЕ-ЛОСТ! СМЕЛОСТ!

Защото НИЕ СМЕ-ЛОСТ! СМЕЛОСТ! Днес, тук и сега! Да! Преобразете деня! Да си щастлив е просто решение. Всеки от нас има предизвикателства за преодоляване, разликата е как ще погледнем на тях. Вижте това коте: https://www.facebook.com/watch/?v=393322678322688 Ии дали...
ЗА #ХЕМИСФЕРИТЕ НА МОЗЪКА И #КОРОНА ВИРУСА

ЗА #ХЕМИСФЕРИТЕ НА МОЗЪКА И #КОРОНА ВИРУСА

   За Хемисферите на мозъка. И Корона вирусът. “И да знаеш, от тази Корона разбрах, че българите са повечето с дясно движение! Аз завивам на дясно да ги заобиколя, но… и те!” – каза съседката иззад маската си, точно преди вратата на асансьора да се затвори....
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!