НИЕ СМЕ-ЛОСТ! СМЕЛОСТ!

Защото НИЕ СМЕ-ЛОСТ! СМЕЛОСТ! Днес, тук и сега! Да! Преобразете деня!

Да си щастлив е просто решение.

Всеки от нас има предизвикателства за преодоляване, разликата е как ще погледнем на тях.
Вижте това коте: https://www.facebook.com/watch/?v=393322678322688

Ии дали един ден то ще успее да се качи на шкафа?
Иии дали това, че опитва от по-малко, ще му помогне да се качи по-бързо? Как мислите?
По колко стъпала може да качите наведнъж, като се качвате по стълба? 3-4? Иии какво става ако опитате да прескочите повече? Какво правите после? С колко големи или малки крачки бихте могли да изкачите стълбата, за да стигнете до следващата площадка, в зависимост от това колко бързате?
А има ли случаи в живота ви, когато сте преодолявали предизвикателства успешно и чрез действие сте се справяли добре? Ии… >> останалото вижте тук:
https://emprove.goodworky.com/bg/articles/80
Защо НИЕ СМЕ-ЛОСТ! СМЕЛОСТ! Днес, тук и сега! Да! Преобразете деня!

Радосвета Гюлева
Треньор по НЛП
neurosalestraininginstitute.com
https://emprove.goodworky.com/bg/articles/80
#Навици, #Фийдбек, #НЛПОбратнаВръзка, #СПОДЕЛЕНОСРАДОСТ, #РадосветаГюлева, #ЕMPROVE, #НеуроСейлзТренингИнститют, #ЛичностноРазвитиесНЛП, #ОграничаващиУбежденияНЛП, #СмелостНЛП, #ДовериеНЛП

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!