ЗА #ХЕМИСФЕРИТЕ НА МОЗЪКА И #КОРОНА ВИРУСА

 

 За Хемисферите на мозъка. И Корона вирусът.

“И да знаеш, от тази Корона разбрах, че българите са повечето с дясно движение! Аз завивам на дясно да ги заобиколя, но… и те!” – каза съседката иззад маската си, точно преди вратата на асансьора да се затвори.
Замислих се какво има предвид…

Действително, повечето хора са десняци.
Ходенето пеш, не предполага ляво и дясно платно и спазване на правилата за движение.
Всички знаем и, че при различните хора, различните хемисфери на мозъка са развити в различна степен и е възможно едната да преобладава.
И все пак… Ще цитирам проф. д-р Георги #Лозанов: (#сугестопедия, #сугестология). ”Никой и нищо в този космос не е абсолютно изолиран, а е във взаимодействие. Но безкрайно различните форми на взаимодействие, всъщност са безкрайно различни форми на комуникация.”

Ето защо, обяснението за мен е #РАПОРТ-а. (термин от #Невролингвистичното програмиране) и #синхронизацията ни с другия, която осъществяваме чрез #НевербалнатаКомуникация *(позицията и движението на нашето тяло, нашите поглед, мимика и #жестове).

По всяка вероятност съседката дава невербални сигнали на хората, че ще завие на дясно и те завиват в свое дясно (нейно ляво), за да се разминат благополучно.

И в доказателство, да направим един лесничък тест: моля, погледнете набързо картинката приложена на линка по-долу в публикацията (@Science source). Какво животно виждате? Глава на тигър или маймунка висяща на клон?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1932691796867921&set=a.140102816126837

*Ако виждате главата на тигър, по-всяка вероятност по-активното у Вас #полукълбо на мозъка е лявото. Тоест, Вие сте по-аналитичен човек, фокусиран върху логика, цифри, цели, план, резултати.

* Ако виждате маймунка на клон, то дясното полукълбо на #мозъка ви е по-активното. Тоест, Вие сте креативна, спонтанна личност, която се доверява на интуицията си, вместо на критичното мислене. Пътуването за Вас е по-важно от целта.
* Колко от вас видяха тигъра? Може да напишат в коментар Т.
* Колко от вас видяха маймунката? Може да напишат в коментар М.

И в заключение:

Дали повечето видяхте тигър, както моята съседка предположи?
Особено в нашата творческа аудитория, поне аз, съм убедена, че не!

Да видим! Думата е ваша за коментар!

Автор: Радосвета Гюлева, #НЛПтреньор
#СПОДЕЛЕНОСРАДОСТ, #НЛПБългария, #Невропродажби, #РадосветаГюлева, #neurosalestraininginstitute, #Хемисфери

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!